verkaveling in signaalgebied voor in totaal 80 appartementen